O KNIHOVNĚ

Knihovna ve Smrčné se poprvé otevřela v dubnu letošního roku, jakmile to vládní nařízení povolilo. Celá nová historie knihovny vznikla účastí obce Smrčná v soutěži Vesnice roku, kde jsme se prezentovali malou knihovničkou na naší Poště Partner. Již další rok vznikl nápad o obnovení původní knihovny. Knihovna totiž zanikla s posledním ročníkem základní školy ve Smrčné v roce 1980. S velkou podporou obecního úřadu ve Smrčné a Mgr. Irenou Brezovic z Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě vše mohlo začít.

Knihovna sídlí v budově obecního úřadu v 1. patře. Místnost prošla kompletní rekonstrukcí a je koncipována jako multifunkční místnost, kde je z části knihovna a z části prostor na setkávání, tvoření, přednášení, přičemž se nezapomnělo ani na dětský koutek a zázemí kuchyňky. Grafický návrh a následnou realizaci provedla firma Profil nábytek z Humpolce.

Knihovna spolupracuje s Městskou knihovnou v Jihlavě a Krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě. Obě tyto knihovny nám poskytují knihy z výměnného fondu. I naši občané se zapojili a darovali své knihy, které jsme zařadili do našeho fondu. Prozatím máme okolo 900 knih k vypůjčení.