AKTUALITY

KNIHOVNA SMRČNÁ se poprvé účastnila celorepublikové knihovnické akce pro děti Noc s Andersenem. Tento večer jsme s dětmi pojali v duchu světa pohádek. Proto i celý program byl spojen s pohádkovými postavami a bytostmi.

V sobotu 25.3.2023 proběhla poprvé v naší obci akce I. Jarní slavnosti ve Smrčné. Pro návštěvníky byli připraveny stanoviště, kde si mohli např. uplést pomlázku, vytvořit dřevěnou dekoraci nebo vymalovat vajíčka, kterými se pak ozdobily břízky před areálem Smrčenské školky.

První letošní výlet MŠ Smrčná byl do Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, kde se mohly děti dozvědět, jak to funguje ve velké knihovně. Pro děti byl připraven na celé dopoledne opravdu pestrý program. Na začátku měly děti pauzu na svačinku a hned poté mohly navštívit dětské oddělení, kde jim paní knihovnice řekly vše o knihovnách, knížkách...

V pátek 10.3.2023 se na sále Hostince pod Jasanem ve Smrčné uskutečnilo představení knihy DOBRÝ PROTI SEVERÁKU bylo jedním slovem skvělé!! Diváci, kteří na představení přišli, odcházeli jak jinak než se spokojenými úsměvy na tváři.

V pátek 24.2.2023 se v naší knihovně ve Smrčné uskutečnila první cestopisná přednáška s názvem Indie aneb sestry na cestách. Sestry Markéta a Eva nám připravily velice zajímavou prezentaci, ve které nám přiblížili život v této zemi.

Dne 3.12.2022 se opět po roce uskutečnila MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v naší Galerii Smrčná. Pro děti byla připravena pekelná váha, čertovské ohně a čerti, kteří pravidelně dolévali vodu do kotlíku.

Knihovna Smrčná vytvořila pro děti 2 podzimní tvoření. První bylo v duchu posvícení a děti si tak mohly upéct koláčky v naší obecní peci. Každý si donesl vlastní náplň, která mu nejvíce chutná a tou naplnily svoje koláčky.

Knihovna Smrčná byla v červnu letošního roku Krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě nominována do celostátní soutěže Knihovna roku 2022. Hlavou nám proběhlo nespočet věcí, jak naši knihovnu co nejlépe odprezentovat. 1. září po 8 hodině přijela na dvouhodinovou návštěvu pětičlenná komise.